跳至內容

Osman Dá̤-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Osman Dá̤-guók

Osman Dá̤-guók (Tū-ī-gì-ngṳ̄: Osmanlı İmparatorluğu) sê Tū-ī-gì nè̤ng diŏh 1299 nièng gióng-lĭk gì siŏh ciáh guók-gă. Ciā guók-gă sĭk-hèng gŭng-ciō-cié, gŭng-ciō hô̤ lā̤ sultan. 1453 nièng, miĕk Dĕ̤ng Lò̤-mā Dá̤-guók, ciŏng siū-dŭ buăng gáu Istanbul kó̤.

1923 nièng, Osman Dá̤-guók gì có̤i hâiu siŏh ciáh sultan lŏ̤h-dài, Osman Dá̤-guók gāi siàng gĭng-dáng gì Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók.