Lòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Lòng
Lòng
bō̤-hô câung-huóng
  mò̤ ngùi-hiēng   (LC)
huá-siŏh huōng-ôi
Pleistocene dṳ̆ng-gĭ – hiêng-câi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
mŭk: Carnivora
kuŏ: Canidae
sṳ̆k: Canis
cṳ̄ng: C. lupus
Hŏk-miàng
Canis lupus
Linnaeus, 1758

Lòng (狼) sê siŏh cṳ̄ng siăh nṳ̆kbuô-ṳ̄ dông-ŭk.