Lù Gŭng-mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Lù Gŭng-mìng (盧公明; Ĭng-ngṳ̄: Justus Doolittle; 1824-1880) sê Mī-guók Gŭng-lī-huôi găk Dṳ̆ng-guók Hók-ciŭ gì diòng-gáu-sê̤ṳ. Ĭ gâe̤ng ĭ lâu-mā găk 1850 nièng 4 nguŏk 10 hô̤ gáu Hiŏng-gē̤ng, 5 nguŏk 31 hô̤ lì gáu Hók-ciŭ. 1864 nièng 2 nguŏk, ĭng-ôi sĭng-tā̤ nguòng-ĭng, Lù Gŭng-mìng duōng kó̤ Mī-guók. Ĭ ciŏng ĭ găk Dṳ̆ng-guók sĕng-uăk 14 nièng dó̤i Dṳ̆ng-guók ùng-huá gì guăng-chák ngiēng-géu siā siàng siŏh buô cṳ̆ hô̤ lō̤ «Dṳ̆ng-guók-nè̤ng gì Siâ-huôi Sĕng-uăk» (Social Life of the Chinese, guóng 1, guóng 2).