Lùng-lùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Mò̤-táuk-chiă gì lùng-lùng

Lùng-lùng (輪輪) sê siŏh cṳ̄ng ièng-ièng-sék â̤ chiŏ-chiŏ gì nó̤h. Lùng-lùng sê nè̤ng có̤i dâe̤ng-iéu gì huák-mìng cĭ ék.