Lùng-lùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mò̤-táuk-chiă gì lùng-lùng

Lùng-lùng (輪輪)[1]:193 sê siŏh cṳ̄ng ièng-ièng-sék â̤ chiŏ-chiŏ gì nó̤h. Lùng-lùng sê nè̤ng có̤i dâe̤ng-iéu gì huák-mìng cĭ ék.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.10.