Lùng-lùng (káh-dièu-nó̤h)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lùng-lùng gà̤-dēng lā̤ chióng ké̤ṳk gì nè̤ng

Lùng-lùng (掄掄),sê siŏh cṳ̄ng káh-dièu-nó̤h, káh-dièu gì nè̤ng găk lùng-lùng gà̤-dēng, siŏh-ciáh nè̤ng hĕ̤k-chiā iā sâ̤ ciáh nè̤ng găk â-sāu tŭi, hĕ̤k-chiā káh-dièu gì nè̤ng cê-gă niĕk lā̤ só̤h lùng guó-lì lùng guó-kó̤.