跳至內容

Lāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lāng (漤) sê dông-ŭk chói diē-sié hŭng-mĭk chók lì gì siŏh cṳ̄ng ĭk-tā̤, mò̤ ngàng-sáik, ô dó̤i-chiū siēu-huá gì gŭng-nèng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]