Lāu-gŭng-mă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lāu-gŭng-mă, cṳ̆-ngṳ̄ gó hŭ-chă̤, cêu-sê giék-huŏngnàng-gái gâe̤ng nṳ̄-gái.