跳至內容

Lī Ùng-liông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lī Ùng-liông (李文亮, 1986 nièng 10 nguŏk 12 hô̤ – 2020 nièng 2 nguŏk 7 hô̤[Ció 1]), găk Lièu-nìng Gīng-ciū (錦州) Báe̤k-déng (北鎮), Ū-háng-chê Dṳ̆ng-sĭng Ĭ-iêng ngàng-kuŏ ĭ-sĕng, Muāng-cŭk, Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng-uòng.

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 2 nguŏk 6 hô̤ màng-buŏ ī-gĭng ô iā sâ̤ muōi-tā̤ bó̤-dō̤ ĭ kó̤-sié, dāng Ū-háng-chê Dṳ̆ng-sĭng Ĭ-iêng gŭng-buó gōng, ĭ sê 7 hô̤ buáng-â-màng sī gì.