Lŏk-iòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Lŏk-iòng (洛陽) sê Ò̤-nàng gì siŏh ciáh siàng-chê, iâ sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng iā sâ̤ dièu-dâi gì siū-dŭ. Hŭ-uái ô iā sâ̤ gū-cék.