Lṳ̄ Séu-lièng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lṳ̄ Séu-lièng

Lṳ̄ Séu-lièng (呂秀蓮, 1944 n. 6 ng. 6 h. - ), Tò̤-huòng nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gì céng-dê ìng-ŭk. Ĭ sê 1979 nièng Dài-uăng Mī-lâ̤-dō̤ Sê̤ṳ-giông gì ciō-iéu chăng-gă-ciā cĭ ék. 2000 nièng gáu 2008 nièng, dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì hó-cūng-tūng, hī sèng-âu gì cūng-tūng sê Dìng Cūi-biēng.