Dìng Cūi-biēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dìng Cūi-biēng

Dìng Cūi-biēng (陳水扁, 1950 nièng 10 nguŏk 12 hô̤ –  ) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) dâ̤ 10 êng gâe̤ng 11 êng gì cūng-tūng, êng-gĭ iù 2000 nièng kăi-sṳ̄ gáu 2008 nièng.

Ĭ găk Dài-uăngDài-nàng chók-sĕng, chió lā̤ nè̤ng gó̤ ĭ “Ĭ-biēng”. Ĭ sê Mìng-ciō Céng-buô-dōng gì dōng-uòng, gó-dā̤ sê siŏh ciáh lŭk-sṳ̆. diōng

Dìng Cūi-biēng
guăng-uòng
sèng siŏh êng:
Lī Dĕng-hŭi
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng
2000 nièng - 2008 nièng
â siŏh êng:
Mā Ĭng-giū