跳至內容

Ladakh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ladakh
—  Lièng-băng dĭk-hăk-kṳ̆  —
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Guók-gă  Éng-dô
Siū-hū Leh gâe̤ng Kargil

Ladakh găk Kashmir, gĭng-dáng sṳ̆k Éng-dô guāng. Éng-dô gié-hĕk diŏh 2019 nièng 10 nguŏk 31 hô̤ diŏh Ladakh sìng-lĭk lièng-băng dĭk-hăk-kṳ̆.