Sikkim

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Sikkim.
Sikkim gì dê-huŏng.

Sikkim (Sikkim-ngṳ̄ : སུ་ཁྱིམ་) sê Éng-dô gì siŏh ciáh nô̤i-lṳ̆k băng. Sikkim diŏh Himalaya Săng-mĕk nàng-biĕng, báe̤k-méng gâe̤ng Dṳ̆ng-guók ciék-iōng, dĕ̤ng-méng gâe̤ng Bhutan ciék-iōng, să̤-méng sê Nepal, nàng-méng gâe̤ng Să̤ Bengal siŏng-lìng. Ìng-kēu iók 60 uâng.