Sikkim

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sikkim
—  Băng  —
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Guók-gă  Éng-dô
Siū-hū Gangtok

Sikkim (Sikkim-ngṳ̄ : སུ་ཁྱིམ་) sê Éng-dô gì siŏh ciáh nô̤i-lṳ̆k băng. Sikkim diŏh Himalaya Săng-mĕk nàng-biĕng, báe̤k-méng gâe̤ng Dṳ̆ng-guók ciék-iōng, dĕ̤ng-méng gâe̤ng Bhutan ciék-iōng, să̤-méng sê Nepal, nàng-méng gâe̤ng Să̤ Bengal siŏng-lìng. Ìng-kēu iók 60 uâng.