跳至內容

Liê-cṳ̄-giông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Liê-cṳ̄-giông

Liê-cṳ̄-giông (離子鍵), găk Ĭng-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lā̤ ionic bond, sê Huá-hŏk-giông gì siŏh cṳ̄ng, gó-ô lâng cṳ̄ng hŭng-biék sê gê̤ṳng-gá-giông (共價鍵) gâe̤ng gĭng-sṳ̆k-giông (金屬鍵).

Cī cṳ̄ng huá-hŏk-giông diâng-diŏh sê găk gĭng-sṳ̆k gâe̤ng hĭ-gĭng-sṳ̆k cĭ găng hìng-chiàng: