Gê̤ṳng-gá-giông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gê̤ṳng-gá-giông

Gê̤ṳng-gá-giông (共價鍵), găk Ĭng-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lā̤ covalent bond, sê Huá-hŏk-giông gì siŏh cṳ̄ng, gó-ô lâng cṳ̄ng hŭng-biék sê liê-cṳ̄-giông (離子鍵) gâe̤ng gĭng-sṳ̆k-giông (金屬鍵).

Cī cṳ̄ng huá-hŏk-giông diâng-diŏh sê găk lâng cṳ̄ng hĭ-gĭng-sṳ̆k nguòng-cṳ̄ cĭ găng hìng-chiàng. Pī-liê-gōng, cūi (沝, H₂O) sê iù lâng lăk kĭng nguòng-cṳ̄ H gâe̤ng siŏh lăk iōng nguòng-cṳ̄ O hìng-chiàng.