Huá-hŏk-giông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Huá-hŏk giông

Huá-hŏk-giông (化學鍵), găk Ĭng-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lā̤ chemical bond, sê hŭng-cṳ̄ diē-sié ciŏng nguòng-cṳ̄ hĕ̤k-ciā liê-cṳ̄ hăk siŏh-dó̤i gì siŏh cṳ̄ng cáuk-ê̤ṳng-lĭk. Huá-hŏk-giông â̤ dé̤ṳng buŏng săng cṳ̄ng: liê-cṳ̄-giông (離子鍵), gê̤ṳng-gá-giông (共價鍵) gâe̤ng gĭng-sṳ̆k-giông (金屬鍵).