跳至內容

Liù-giù-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Liù-giù-ngṳ̄ (琉球語) sê dó̤i Liù-giù gáuk-dê nè̤ng gì gáuk cṳ̄ng mū-ngṳ̄ gì tūng-chĭng.

Găk gô-dā̤ Liù-giù-guók gì sèng-âu, Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Liù-giù-ngṳ̄. Bók-guó gĭng-dáng Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄ nâ sê Liù-giù-ngṳ̄ dâi-dŏng gì siŏh cṳ̄ng.