Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄
沖縄口/ウチナーグチ
Tĕ̤k-ĭng ʔut͡ɕinaːɡut͡ɕi
Huák-nguòng guók Nĭk-buōng Liù-giù
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Chṳ̆ng-sìng-dō̤
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
984,000
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê, Gā-miàng
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 ryu
ELP South-Central Okinawan
Ngùi-hiēng tiàng-dô
Definitely endangered (UNESCO)
ngùi-hiēng

Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄ (沖縄語) sê Liù-giù Chṳ̆ng-sìng-dō̤ nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gĭng-dáng gōng ciā uâ gì nè̤ng chă-bók-dŏ̤ ô 98 uâng.

Okinawa-ngṳ̄ gô-dā̤ sê Liù-giù-guók gì guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng, găk hī sèng-âu ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Liù-giù-ngṳ̄. Bók-guó gĭng-dáng Liù-giù-ngṳ̄ ék-buăng cī sū-iū Liù-giù Mìng-cŭk mū-ngṳ̄ gì tūng-chĭng, Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄ nâ sê gì-dṳ̆ng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng.

1879 nièng, Liù-giù ké̤ṳk Nĭk-buōng miĕk lâi, Nĭk-buōng céng-hū giòng-páuk Liù-giù nè̤ng gōng Nĭk-buōng-ngṳ̄, bêng-chiă dó̤i gōng Liù-giù-ngṳ̄ gì hŏk-sĕng tā̤-huák. Gó-chṳ̄ â̤ báik gōng Okinawa-ngṳ̄ gì nè̤ng muōng biéng muōng ciēu, gáu hiêng-câi Liù-giù nè̤ng ciáh kăi-sṳ̄ bō̤-hô Okinawa-ngṳ̄. Bók-guó, chŭi-iòng-gōng guók-cié gà̤-dēng ī-gĭng sìng-nêng sū-iū Liù-giù-ngṳ̄ dŭ ng-sê Nĭk-buōng-ngṳ̄ gì huŏng-ngiòng, gĭng-dáng Nĭk-buōng guăng-huŏng ĭng-ôi céng-dê gì sṳ̆-iéu, gó sê gó̤ ĭ Okinawa Huŏng-ngiòng.