跳至內容

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?
Băh mà
bō̤-hô câung-huóng
 gă-iōng-huá
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
mŭk: Carnivora
kuŏ: Felidae
sṳ̆k: Felis
cṳ̄ng: F. silvestris
Hŏk-miàng
Felis silvestris catus
Schreber, 1775
ê-miàng

Felis lybica
Felis catus

(貓), hĕ̤k-chiā gó̤ mà-giāng (Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông 貓囝), sê siŏh cṳ̄ng siēu-hìng gì dông-ŭk. Nè̤ng iōng mà gì lĭk-sṳ̄ ô 3,500 gáu 9,500 nièng. Mà â̤ niăh lō̤-chṳ̄, iâ â̤ dó̤i-chiū ciō-nè̤ng có̤ siŏh-piĕ gāng-dăng gì dâi-gié.

Mà gì ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gū Ăi-gĭk nè̤ng có̤i cā kiū iōng mà. Găk Ăi-gĭk sìng-uâ diē-sié, mà-sìng Bă-sṳ̆-tĕk (Bast) sê tái-iòng-sìng Lă (Ra) gì cṳ̆-niòng-giāng, sê bō̤-hô gă-dìng gì nṳ̄-sìng.

Diŏh Ĕu-ciŭ diòng-siók diē-sié, mà ô 9 dèu iā dâing gì miâng. Pī-ṳ̀-gōng, mà iù iā gèng gì ôi-ché̤ṳ buăk giâ dŭ mâ̤ sī.

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng:

Wikispecies
Wikispecies
Wikispecies ô guăng-ṳ̀
gì cṳ̆-lâiu.