Mâing-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
“Ā-séng Mâing-cṳ̄ sióng”

Mâing-cṳ̄ (孟子, sèng 372 n. - sèng 289 n.) miàng kŏ̤ (軻), sê Dṳ̆ng-guók Ciéng-guók Sì-dâi gì siŏh ciáh sṳ̆-siōng-gă. Ĭ sê ṳ̀-gă hŏk-puái (儒家學派) gì siŏh ciáh dâi-biēu ìng-ŭk, hiêng-câi gì Dṳ̆ng-guók-nè̤ng gó̤ ĭ „Ā-séng“ (亞聖).