Mâng-ṳ̀ng Kū-chèng Huôi-guāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mâng-ṳ̀ng Kū-chèng Huôi-guāng (曼絨古田會館), găk Mā-lài-să̤-ā Pék-lék-ciŭ (霹靂州) Mâng-ṳ̀ng-gâing (曼絨縣) Chék-dèu-lô.