Mì-séng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mì-séng (微信) sê siŏh bĭh niōng-giông, kō̤-ī dò̤ kó̤ gâe̤ng nè̤ng diŏh uōng-lŏk muóng-hō̤, păng-gōng. Găk S60v3, S60v5, S40, BlackBerry, Windows Phone, Android, iOS dēng-dēng bàng-dài, dŭ â̤ sāi mì-séng.