跳至內容

Mìng-ìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Akihito

Akihito (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 明仁 (Mìng-ìng)? 1933 nièng 12 nguŏk 23 hô̤ –  )Nĭk-buōng dâ̤ 125 ciáh tiĕng-huòng, 1989 nièng 1 nguŏk 7 hô̤ gáu 2019 nièng 4 nguŏk 30 hô̤ câi-ôi, nièng-hô̤ Bìng-sìng (平成). Gĭng-dáng gì Nĭk-buōng nè̤ng gó̤ ĭ „Siông-huòng“ (上皇).