跳至內容

Mìng-ciō Céng-buô-dōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mìng-ciō Céng-buô-dōng
民主進步黨
Ciō-sĭk Chái Ĭng-ùng
Gióng-lĭk 1986 nièng 9 nguŏk 28 hô̤​ (37 nièng ī-sèng)​ (1986-09-28)
Cĭ-sèng Dōng-ngôi ông-dông
Cūng-buô  Dài-uăng Dài-báe̤k
Dōng-uòng  (2014) 335,643
Céng-dê guŏng-puō Dṳ̆ng-cō̤-puái
Guók-nô̤i lièng-mèng Huáng-liŏh
Ngàng-sáik      liŏh-sáik
Lĭk-huák ūi-uòng
60 / 113
dĭk-hăk-chê diōng
3 / 6
dĭk-hăk-chê ngiê-uòng
134 / 380
gâing, chê diōng
4 / 16
gâing, chê ngiê-uòng
99 / 532
hiŏng, déng, chêng, kṳ̆ diōng
40 / 204
hiŏng, déng, chêng, kṳ̆ mìng-é dâi-biēu
151 / 2,148
chŏng, lī diōng
285 / 7,744
Dōng-gì
Uōng-câng
www.dpp.org.tw/en/about

Mìng-ciō Céng-buô-dōng (民主進步黨), iâ gāng-chĭng Mìng-céng-dōng (民進黨), sê Dài-uăng gì siŏh ciáh céng-dōng. 1986 nièng 9 nguŏk 28 hô̤, diŏh Dài-báe̤kIèng-săng Dâi-buông-dáing sìng-lĭk.