Mìng-ciō Céng-buô-dōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Mìng-ciō Céng-buô-dōng (民主進步黨), iâ gāng-chĭng Mìng-céng-dōng (民進黨), sê Dài-uăng gì siŏh ciáh céng-dōng. 1986 nièng 9 nguŏk 28 hô̤, diŏh Dài-báe̤kIèng-săng Dâi-buông-dáing sìng-lĭk.