Mò̤-bék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siŏh ciáh nè̤ng găk lā̤ kĕk mò̤-bék siā cê

Mò̤-bék(毛筆) sê Dĕ̤ng Ā diòng-tūng gì siŏh cṳ̄ng bék, iù Dṳ̆ng-guók nè̤ng huák-mìng. Mò̤-bék sèng-dāu sê mò̤-mò̤, kĕk ciā mò̤-mò̤ óng mĕ̤k-cūi lì siā cê.

Gô-dā̤ nè̤ng ciŏng bék (mò̤-bék), mĕ̤k (mĕ̤k-cūi), cāi gâe̤ng ngiéng sé cṳ̄ng nó̤h cà̤ hô̤ lā̤ „ùng-bùng sé-bō̤“(文房四寶).