跳至內容

Mùng-gū-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mùng-gū-cŭkDṳ̆ng-guók Nô̤i Mùng-gū gâe̤ng Mùng-gū-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Mùng-gū-cŭk gōng Mùng-gū-ngṳ̄.