跳至內容

Mī-sū-pŏ̤-dâi-mī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mī-sū-pŏ̤-dâi-mī (米所波大米, Ĭng-ngṳ̄: Mesopotamia) sê cī diŏh Báik-lăk Ò̤ gâe̤ng Hĭ-dī-giék Ò̤ cĭ găng gì dê-kṳ̆, bău-guák lāu gĭng-dáng gì Iraq, Kuwait, Sê̤ṳ-lé-ā dĕ̤ng-buô gâe̤ng Tū-ī-gì nàng-buô. Cŭ-uái sê sié-gái sé duâi ùng-mìng cĭ ék Bă-bī-lùng gì huák-nguòng-dê.