Sê̤ṳ-lé-ā

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sê̤ṳ-lé-ā Ā-lá-báik Gê̤ṳng-huò-guók
الجمهورية العربية السورية
Sê̤ṳ-lé-ā gì
guók-gì
Sê̤ṳ-lé-ā guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: وحدة ، حرية ، اشتراكية
"Tuàng-giék, cê̤ṳ-iù, siâ-huôi-ciō-ngiê"
Guók-gŏ̤: حُمَاةَ الدِّيَارِ
"Cū-guók gì ôi-sê̤ṳ"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Damascus
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ā-lá-báik-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ék-dōng iŭ-sié, buáng-cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók, Ba'ath Ciō-ngiê, gĭk-guòng ciō-ngiê
• cūng-tūng
Bashar al-Assad
• cūng-lī
Hussein Arnous
• hó-cūng-tūng
Farouk al-Sharaa & Najah al-Attar
• Ìng-mìng Ngiê-huôi ngiê-diōng
Hammouda Sabbagh
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ìng-mìng Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
185,180 km2 (71,500 sq mi) (dâ̤ 87 miàng)
• cūi-mĭk (%)
1.1
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
17,500,657 (dâ̤ 66 miàng)
• 2010 nièng puō-că
21,018,834
• Mĭk-dô̤
118.3/km2 (306.4/sq mi) (dâ̤ 70 miàng)
GDP (PPP) 2015 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$50.28 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$2,900
GDP (mìng-ngiê) 2014 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$24.6 sĕk-é (dâ̤ 167 miàng)
Gini (2014 nièng) 55.8
gŏ̤
HDI (2019 nièng) Increase 0.567
dṳ̆ng · dâ̤ 151 miàng
Huó-bê Sê̤ṳ-lé-ā pound (SYP)
Sì-kṳ̆ UTC+2 (EET)
• Hâ-lêng-sì (DST)
UTC+3 (EEST)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +963
ISO 3166 dâi-hô̤ SY
Uōng-mĭk sáuk-siā .sy
سوريا.

Sê̤ṳ-lé-ā (叙利亞, Ā-lá-báik-ngṳ̄: سورية‎) sê sié-gāi gì guók-gă cĭ ék. Ĭ ôi-dé găk Să̤ Ā, bá̤ek-buô sê Tū-ī-gì. Sê̤ṳ-lé-ā gì siū-dŭ sê Dâi-mā-sáik.