跳至內容

Marco Polo

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Marco Polo

Marco Polo (1254 nièng 9 nguŏk 15 hô̤ – 1324 nièng 1 nguŏk 8 hô̤) sê siŏh ciáh É-dâi-lésiŏng-nè̤ng gâe̤ng lṳ̄-hèng-gă. Ĭ sê Ŭi-nà̤-sṳ̆ nè̤ng. Chă-bók-dŏ̤ găk Dṳ̆ng-guók Nguòng-dièu gì sèng-âu gṳ̆ng ĭ gă-gă lì Dṳ̆ng-guók có̤-sĕng-é, diōng kó̤ ī-hâiu găk găng-lò̤ diē-sié siā uòng chók-miàng gì «Marco Polo Iù-gé». Cuòi sê Ĕu-ciŭ có̤i chók-miàng gì gái-siêu dĕ̤ng-huŏng guók-gă gì cṳ̆, dó̤i ī-hâiu īng-hiōng iā duâi.