Martin Luther King

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Martin Luther King

Martin Luther King Jr. (1929 nièng 1 nguŏk 15 hô̤ – 1968 nièng 4 nguŏk 4 hô̤), buōng-miàng Michael King Jr., sê Mī-guók gì siŏh ciáh mŭk-sṳ̆, iâ sê siŏh ciáh siâ-huôi ông-dông-ciā. Ĭ sê siŏh ciáh Ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng, ôi ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng mìng-guòng ông-dông có̤ chók cêng duâi góng-hióng. Ĭng-ôi cuòi, ĭ găk 1964 nièng dáik gáu Nobel Huò-bìng Ciōng.

1968 nièng, ĭ găk TennesseeMemphis ké̤ṳk nè̤ng kĕk chiŏng áng-sák.