Mesopotamia

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Mesopotamia sê cī diŏh Euphrates Ò̤ gâe̤ng Tigris Ò̤ cĭ găng gì dê-kṳ̆. Cŭ-uái sê sié-gái sé duâi ùng-mìng cĭ ék Bă-bī-lùng gì huák-nguòng-dê.