跳至內容

Muāng-ciŭ-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Muāng-ciŭ-guók (滿洲國), ciáng-sék guók-hô̤ hô̤ lā̤ Dâi-muāng-ciŭ Dá̤-guók (大滿洲帝國), sê Dâ̤ 2 ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng gì sèng-âu Muāng-chĭng có̤i hâiu siŏh ciáh huòng-dá̤ Puō-ngì diŏh 1932 nièng găk Muāng-ciŭ gióng-lĭk gì siŏh ciáh guók-gă. Siū-dŭ sê Sĭng-gĭng (gĭng-dáng gì Diòng-chŭng).

Muāng-ciŭ-guók sĭk-cié sê Nĭk-buōng gì kūi-lōi céng-guòng. 1945 nièng ké̤ṳk Sŭ-lièng miĕk lâi, có̤i muōi Muāng-ciŭ bô biéng siàng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì liāng-tū.