Nàng-gê̤ṳng-mō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nàng-gê̤ṳng-mō̤
Mū-ngṳ̄-miàng दुर्गा
Giāng 無憂妙 Edit this on Wikidata

Nàng-gê̤ṳng-mō̤ (難近母) bô hô̤ lā̤ Durga ( Huáng-ngṳ̄: दुर्गा ; Háng-ngṳ̄: 突伽 ), sê găk Éng-dô-gáu sìng-uâ diē-sié gì siŏh-ciáh cṳ̆-niòng sìng (神)[1] [2].

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 《世界神話辭典》,遼寧人民出版社,ISBN 7-205-00960-X
  2. 《宗教詞典》,上海辭書出版社,ISBN 978-7-5326-2840-7

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Durga ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.