跳至內容

Nā-gŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nā-gŭng (拿公), iâ hô̤ lā̤ Nā-uòng-iè (拿王爺), sáng Bók (卜), miàng Hók (福), sê Hók-ciŭ mìng-găng gì siŏh ciáh cūi-sìng gâe̤ng cāng-sìng, dĕk-biék sê kuóh-dà̤ có̤i sáng ĭ. «Mìng-dŭ Biék Gé» diē-sié ô iā sâ̤ ĭ gì gô-sê̤ṳ.