跳至內容

分類:Ìng-ŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ìng-ŭk gái-siêu sié-gái chók-miàng gì nè̤ng gâe̤ng ĭ-gáuk-nè̤ng gì sê̤ṳ-cék.

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 5 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 5 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

"Ìng-ŭk" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 13 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 13 hiĕk.