Nĕng-dáe̤k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siŏh ciáh dái làng-sáik nĕng-dáe̤k gì cṳ̆-niòng-giāng

Nĕng-dáe̤k (𬂌+⿱隹) sê cṳ̆-niòng-giāng gì siŏh cṳ̄ng nô̤i-ĭ (內衣), sê̤ṳng có̤i diē-sié, dò̤ lā̤ bō̤-hô (保護) nĕng-nĕng. Ék-buăng lì gōng cṳ̆-niòng-giāng huák-ṳ̆k(發育) chă-bók-dŏ̤ gì sèng-hâiu diŏh dái nĕng-dáe̤k.

gái-káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]