Nṳ̄-uŏ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nṳ̄-uŏ
Mū-ngṳ̄-miàng 女媧
Cék-ngiĕk Lú-sîn Edit this on Wikidata
Lâu-mā Hū-hi Edit this on Wikidata

Nṳ̄-uŏ (Háng-cê: 女媧), bô hô̤ lā̤ Uŏ-huòng (媧皇), sê găk Dṳ̆ng-guók sìng-uâ diē-sié gì siŏh-ciáh cṳ̆-niòng sìng (神)[1][2][3][4][5][6][7][8].

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 楚辭·天問》:“女媧有體,孰制匠之?”王逸注:“傳言女媧人頭蛇身,一日七十化。”
  2. 太平御覽》卷七十八〈女媧氏〉:「《山海經》曰:女媧之腸化爲神,處粟廣之野。〈郭璞注曰:女媧,古神女而帝者,人面蛇身,一日中七十變,其腸化爲此神。粟廣,野名也。〉」
  3. 列子》卷第二〈黃帝篇〉:「庖犧氏、女媧氏、神農氏、夏后氏,蛇身人面,牛首虎鼻:此有非人之狀,而有大聖之德。」
  4. 《元中記》:「伏羲龍身,女媧蛇軀。」
  5. 清·梁玉绳《汉书人表考》卷二引《春秋世谱》∶“華胥生男為伏羲,女子為女媧。”
  6. 太平御覽》卷七十八引《風俗通義》:“俗說天地開闢,未有人民,女媧摶黃土作人,劇務,力不暇供,乃引繩絚於泥中,舉以為人。故富貴者,黃土人;貧賤凡庸者,絚人也。”(今本《風俗通義》無此記载)
  7. 淮南子‧覽冥訓》:“女媧煉五色石以補蒼天,斷鰲足以立四极,殺黑龍以濟冀州,積蘆灰以止淫水。”
  8. 繹史》卷三引《風俗通義》:“女媧禱神祠,祈而為女媒,因置婚姻。”

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Nuwa ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
  • 袁珂:《中國古代神話》(上海:商務印書館,1957).
  • 袁坷:《中國神話通論》(成都:巴蜀書社,1993).