Nṳ̄ gì Miàng-cê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Biĕu-cé
Nĭk-ngṳ̄ 君の名は。
Dō̤-iēng Sĭng-hāi Sìng (新海誠)
Ciō-dà̤ gŏ̤
  1. Cièng-cièng-cièng-sié (前前前世)
  2. Siēng-Iêu (閃耀, スパークル)
  3. Máe̤ng Dĭng-lè̤ng (夢燈籠)
  4. Ék-chiék Dŭ Hō̤
    (一切都好, なんでもないや)
Gŭng-éng 2016 nièng 8 nguŏk 26 hô̤
(Nĭk-buōng)[1]
2016 nièng 12 nguŏk 2 hô̤
(Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k)

«Nṳ̄ gì Miàng-cê» (汝其名字) sê siŏh buô iù Nĭk-buōng (日本) dō̤-iēng Sĭng-hāi Sìng (新海誠) kák gì dông-uâ diêng-īng[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 新海誠「君の名は。」RADWIMPSの楽曲流れる予告編が公開. 映画ナタリー. 2016-04-06 [2016-09-10]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2016-09-11) (Nĭk-ùng).