Ngô̤-mâng gâe̤ng Piĕng-giéng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

«Ngô̤-mâng gâe̤ng Piĕng-giéng» (傲慢共偏見, Ĭng-ngṳ̄: Pride and Prejudice), có̤i chĕ̤ huák-biēu diŏh 1813 nièng 1 nguŏk 28 hô̤, sê Ĭng-guók nṳ̄ cáuk-gă Jane Austensiēu-siók. Cī buô cáuk-pīng sê ìng-lôi siēu-siók lĭk-sṳ̄ siông dék cā gì lâung-mâng hī-kiŏk cĭ-ék,

«Ngô̤-mâng gâe̤ng Piĕng-giéng» mièu-huôi chók 17 sié-gī Ĭng-guók hiŏng-cŏng siông-liù siâ-huôi gì sĕng-uăk, iâ gōng-sŭk lāu Elizabeth Bennet Siēu-ciā gâe̤ng Fitzwilliam Darcy sĭng-săng cĭ-găng gì lâung-mâng ái-cìng. Dà̤-mĕ̤k „Ngô̤-mâng gâe̤ng Piĕng-giéng“ cêu sê bī ĭ lâung ciáh nêng-sék dó̤i-huŏng sèng-âu gì nguô-huôi: Darcy Sĭng-săng biēu-hiêng chók gì ngô̤-mâng ī-gĭk Bennet Siēu-ciā dó̤i ĭ gì piĕng-giéng.

«Ngô̤-mâng gâe̤ng Piĕng-giéng» tàu guóng tàu ciŏng gì tàu guó uâ sê Ĭng-guók ùng-hŏk gì gĭng-diēng: „Huàng ô cièng gì dăng-sĭng-gŏ̤ dŭ buóh siōng tō̤ siŏh ciáh lâu-mā, cuòi sê ciòng sié-gái dŭ sìng-nêng gì cĭng-lī.“ (It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.)

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]