跳至內容

Ngṳ̀ Huăng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ngṳ̀ Huăng
Chók-sié Î-iâu-chhī Edit this on Wikidata
Guó-sié Guōng-să̤ Edit this on Wikidata
guók-cĭk Sŏng-ngù Edit this on Wikidata
cŭng-gáu Ṳ̀-gă Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk Keng-sè-ka Edit this on Wikidata
Gă-cŭk 會稽虞氏 Edit this on Wikidata

Ngṳ̀ Huăng (虞翻, 164 n - 195 n.), cê Dê̤ṳng-siòng (仲翔), sê Dṳ̆ng-guók Dĕ̤ng-háng(東漢) sì-gĭ gì siŏh ciáh céng-dê ìng-ŭk.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • 陳壽《三國志》