Nguòng-siĕu-uòng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Nguòng-siĕu-uòng

Nguòng-siĕu-uòng (元宵丸, gāng-chĭng "nguòng-siĕu") sê găk Nguòng-siĕu-cáik siăh gì nó̤h, sāi sŭk-mī-hūng có̤ siàng, ô âng, ê diĕng (iâ ô gèng gì).