Nguòng-siĕu-uòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nguòng-siĕu-uòng (元宵丸, gāng-chĭng "nguòng-siĕu") sê găk Nguòng-siĕu-cáik siăh gì nó̤h, sāi sŭk-mī-hūng có̤ siàng, ô âng, ê diĕng (iâ ô gèng gì).