Nguŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Nguŏk (月) sê siŏh ciáh sì-găng dăng-ôi, chă-bók-dŏ̤ siŏng-dŏng nguŏk-giù ièng dê-giù chiŏ-chiŏ siŏh kuàng gì siŏh ciáh ciŭ-gĭ.