Nguŏk-giù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Iù dê-giù gì báe̤k-gĭk káng-giéng gì muāng-nguŏk

Nguŏk-giù (月球), iâ hô̤ lā̤ nguŏk (月; hù-hô̤: ☾), sê dê-giù mì-ék siŏh ciáh tiĕng-iòng gì ôi-sĭng, iâ sê Tái-iòng-hiê diē-sié dâ̤ 5 duâi gì ôi-sĭng. Nguŏk-giù iâ sê mì-ék siŏh ciáh ô ìng-lôi dĕng-lṳ̆k guó gì dê-nguôi sĭng-giù.

Nguŏk-giù găk gô-dā̤ Dṳ̆ng-guók iâ hô̤ lā̤ tái-ĭng (太陰). Dṳ̆ng-guók ùng-huá diē-sié ô iā sâ̤ gâe̤ng nguŏk ô găng-guó gì diòng-tūng, cáik-nĭk gâe̤ng ùng-hŏk cáuk-pīng. Găk Hók-ciŭ mìng-ièu diē-sié, Nguŏk-giù hô̤ lā̤ nguŏk-ciā (月姐), nguŏk-nā̤ (月奶).

Tái-iòng-hiê
Diâng-sĭng: Nĭk-tàu
Giàng-sĭng: Cūi-sĭng · Gĭng-sĭng · Dê-giù · Huōi-sĭng · Mŭk-sĭng ·
Tū-sĭng · Tiĕng-uòng-sĭng · Hāi-uòng-sĭng
Ā̤-giàng-sĭng: Ceres · Mìng-uòng-sĭng · Haumea · Makemake · Eris
Ôi-sĭng: Nguŏk· Huōi-sĭng gì · Mŭk-sĭng gì · Tū-sĭng gì ·
Tiĕng-uòng-sĭng gì · Hāi-uòng-sĭng gì
Chēng-chiū-sĭng: Halley Chēng-chiū-sĭng · Encke Chēng-chiū-sĭng
Gì-tă: Siēu-giàng-sĭng-dâi· Kuiper-dâi · Scattered disc · Oort-hùng