Nguŏk-giù

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Iù dê-giù gì báe̤k-gĭk káng-giéng gì muāng-nguŏk

Nguŏk-giù(月球), iâ hô̤ lā̤ nguŏk(月), sê dê-giù mì-ék siŏh ciáh tiĕng-iòng gì ôi-sĭng, iâ sê Tái-iòng-hiê diē-sié dâ̤ 5 duâi gì ôi-sĭng. Nguŏk-giù iâ sê mì-ék siŏh ciáh ô ìng-lôi dĕng-lṳ̆k guó gì dê-nguôi sĭng-giù.

Nguŏk-giù găk gô-dā̤ Dṳ̆ng-guók iâ hô̤ lā̤ tái-ĭng(太陰). Dṳ̆ng-guók ùng-huá diē-sié ô iā sâ̤ gâe̤ng nguŏk ô găng-guó gì diòng-tūng, cáik-nĭk gâe̤ng ùng-hŏk cáuk-pīng. Găk Hók-ciŭ mìng-ièu diē-sié, Nguŏk-giù hô̤ lā̤ nguŏk-ciā (月姐).

Tái-iòng-hiê
Solar System XVII.png
Diâng-sĭng: Sun symbol.svg Nĭk-tàu
Giàng-sĭng: Mercury symbol.svg Cūi-sĭng · Venus symbol.svg Gĭng-sĭng · Earth symbol.svg Dê-giù ( Moon symbol decrescent.svg Nguŏk) · Mars symbol.svg Huōi-sĭng ·
Jupiter symbol.svg Mŭk-sĭng · Saturn symbol.svg Tū-sĭng · Uranus symbol.svg Tiĕng-uòng-sĭng · Neptune symbol.svg Hāi-uòng-sĭng
Ā̤-giàng-sĭng: Pluto symbol.svg Mìng-uòng-sĭng