Niōng-tā̤ dông-ŭk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
?Niōng-tā̤ dông-ŭk
Dĕ̤ng-kiĕ sê siŏh cṳ̄ng niōng-tā̤ dông-ŭk
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Mollusca

Niōng-tā̤ dông-ŭkdông-ŭk gái gì dâ̤-nê duâi gì muòng, bău-guák ô chiĕu-guó 85,000 cṳ̄ng dông-ŭk, găh ciòng sié-gái gáuk-dê dŭ ô hŭng-buô. Niōng-tā̤ dông-ŭk sṳ̆k mò̤-cék-tùi dông-ŭk.