Dĕ̤ng-kiĕ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Dĕ̤ng-kiĕ
Dĕ̤ng-kiĕ
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Mollusca
gŏng: Cephalopoda
ā-gŏng: Coleoidea
cūng-mŭk: Decapodiformes
mŭk: Sepiida
Zittel, 1895
mŭk gâe̤ng kuŏ

Dĕ̤ng-kiĕ(冬鮭) sê siŏh cṳ̄ng niōng-tā̤ dông-ŭk(軟體動物), iâ sê hāi-chiĕng(海鮮) gì siŏh cṳ̄ng. Dĕ̤ng-kiĕ iâ â̤ sāi puŏh dă lā̤ siĕh, puŏh dă gì dĕ̤ng-kiĕ‎ hô̤ lā̤ “mĕ̤k-ngṳ̀”(墨魚).