Ordos

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ordos Chê
—  Dê-ngék-chê  —
鄂尔多斯市 · ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 鄂尔多斯
 - Pĭng-ĭng È'ěrduōsī
Mùng-gū-ngṳ̄ diōng-siā
 - Mùng-gū-ngṳ̄ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ
 - Kyril Ордос хот
 - SASM/GNC Ordos qota
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Ordos Chê găk Dṳ̆ng-guók
Ordos Chê
Ordos Chê
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ Nô̤i Mùng-gū
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 86,752 km2
Ìng-kēu (2014)
 - Dŭ-liāng 2,035,653 nè̤ng
Uōng-câng www.ordos.gov.cn

OrdosDṳ̆ng-guók Nô̤i Mùng-gū Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.