跳至內容

Puō-tàu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kāng chà gì puō-tàu.

Puō-tàu (斧頭) sê dò̤ lì puái dé̤ṳk kāng chàgă-sĭ, báng-báng ék-buăng sê mŭk có̤ gì, gĭng-sṳ̆k tàu lê gì siŏh méng hô̤ lō̤ puō-tàu-chói (斧頭喙), dŏng gì siŏh méng hô̤ lō̤ puō-tàu-cīng (斧頭枕). Buō-tàu iâ â̤-sāi có̤ ū-ké.