跳至內容

Punk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Punk kō̤-nèng sê:

Kăng-ŭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gŏ̤-ké̤ṳk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • Nĭk-buōng lâng-ciáh nè̤ng gì ĭng-ngŏk tuàng-tā̤ Dâi-huò Mī-hĭ-uòng (大和美姬丸, mihimaru GT) 2007 nièng chók gì siŏh-dà̤ dăng-ké̤ṳk (單曲), chiāng chăng-kó̤ Punk Ngŏk-hŭng (Dâi-huò Mī-hĭ-uòng)
  • Nĭk-buōng nṳ̄-cṳ̄ ngēu-chiông tuàng-tā̤ NMB48 găk 2015 nièng chók gì siŏh-dà̤ ké̤ṳk, siŭ diŏh ciā-muói tuàng-tā̤ AKB48 gì dăng-ké̤ṳk chióng-piéng «Green Flash (AKB48 dăng-ké̤ṳk)» diē-sié, hô̤ lā̤ «Punk ièu-gūng»
Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.