跳至內容

Ragibagh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ragibagh (Mùng-gū-ngṳ̄: ᠷᠠᠵᠠᠪᠠᠭ, 1320 n. - 1328 n.) iâ hô̤ lā̤ Nguòng Tiĕng-sông-dá̤ (元天順帝), sê Mùng-gū Dá̤-guók gì siŏh ciáh Khan, iâ sê Nguòng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤. 1328 nièng 10 nguŏk gáu 11 nguŏk câi-ôi.