跳至內容

Sáuk-sáuk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sáuk-sáuk

Sáuk-sáuk (刷刷), sáuk nó̤h sāi gì, hō̤ niông nó̤h biéng ták. Siŏh-bĕng ké̤ṳk chiū dò̤, siŏh-bĕng iā sâ̤ mò̤.

Cṳ̄ng-lôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gó-dā̤ sāi dé̤ṳk có̤ gì sáuk-sáuk sáuk diāng, hô̤ lā̤ diāng-chēng (鐤筅). Hiêng-câi cī cṳ̄ng sáuk-sáuk, duâi-buô-hông dŭ-sê só-lâiu có̤ gì, iâ ng-gó̤ diāng-chēng, gāi-gōng sáuk-sáuk lāu.